FORMULARZ WSTĘPNEGO ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA "ZACISZE"

I DANE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka (wymagane)

PESEL dziecka (wymagane)

Data urodzenia dziecka (wymagane)

Adres zamieszkania dziecka (wymagane)

II DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
adres email kontaktowy (wymagane)

telefon kontaktowy (wymagane)

III DODATKOWE INFORMACJE NT. DZIECKA
Proszę wpisać wszelkie informacje nt. alergii i ewentualnych orzeczeń
oraz wszelkie informacje mogące być istotne dla dziecka