ZAPRASZAMY

Nasz Program

Pracujemy na programie „Dobry start przedszkolaka” Moniki Rościszowskiej-Woźniak.

Program otrzymał I nagrodę w „Konkursie na najlepsze programy

wychowania przedszkolnego”, zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Ministerstwa Edukacji

Narodowej.

„Dobry Start Przedszkolaka” kliknij i przeczytaj

Z troską dbamy o podstawowe potrzeby dzieci,

wspieramy ich rozwój, prowadzimy diagnozę i terapię pedagogiczną,

traktujemy naszych podopiecznych po partnersku, dlatego nasz język

komunikacji z dziećmi jest bardzo wyjątkowy.

W pracy stosujemy:

– elementy metody projektów badawczych, która kładzie główny nacisk na bezpośrednie, wielozmysłowe poznanie świata

– elementy pedagogiki Marii Montessori, gdyż wspieramy spontaniczność i twórczość dzieci, co jest kluczem do wszechstronnego rozwoju

metodę żywego słowa, która sprzyja rozwojowi mowy i myślenia dziecka

Przygotowujemy do nauki czytania i pisania, stosując metodę „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz oraz metodę globalną Ireny Majchrzak.

W świat matematyki wkraczamy z Ewą Gruszczyk-Kolczyńską. W naszych staraniach wspiera nas logopeda oraz psycholog.

Współpracujemy z Fundacja Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego.