OPŁATY I ZAJĘCIA

Nasza Oferta

Dziękujemy!

Wybór Naszego Przedszkola to dobry wybór!!!

Wpisowe do naszego przedszkola wynosi tylko 400 zł.

To opłata bezzwrotna.

Czesne za jeden miesiąc to 520 zł.

Rodzeństwo 420 zł

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przebywające w przedszkolu do 5 godzin dziennie są zwolnione z opłaty za czesne.

wyżywienie w cenie 13 zł za dzień

(przy wcześniejszym zgłoszeniu nieobecność dziecka danego dnia opłata jest odliczana ).

Cena czesnego obejmuje:

udział dziecka w zajęciach:

*dydaktycznych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, pod okiem wykwalifikowanej kadry

*opiekę psychologa ,logopedy

*język angielski,

*warsztaty plastyczne

*warsztaty szycia

*rytmikę oraz zajęcia umuzykalniające,

*warsztaty twórczego myślenia,

*zajęcia ruchowe,

*zajęcia z elementami pedagogiki Marii Montesori,

*gimnastyka ogólnorozwojowa

*dogoterapia

* koncerty, spotkania teatralne, wycieczki edukacyjne,

*indywidualne zajęcia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (np. zajęcia z logopedą , psychologiem, neurologopedą , terapia ręki , muzykoterapia, zajęcia z integracji sensorycznej)

  • Inne opłaty:

wyprawka 1 x w roku 160 zł;

ubezpieczenie ok. 40 zł;

podręczniki – zgodnie z cennikiem wydawnictwa;

zajęcia dodatkowe ( taniec, zajęcia sportowe,szachy języki obce )- około 40 zł za miesiąc.