O Nas

„Zacisze” powstało z myślą o potrzebach dzieci, a także sprostaniu oczekiwań rodziców.

Chcemy by każde dziecko czuło się u nas bezpieczne i rozumiane, by nasze dzieci radośnie

i odważnie podejmowały nowe wyzwania, były twórcze i spontaniczne.

Pragniemy być częścią świata widzianego oczyma dziecka, zapewnić mu dogodne warunki

do wszechstronnego rozwoju i prosta ścieżką poprowadzić do kolejnego etapu edukacji.

Ponadto nasza kadra zatroszczy się o największy skarb, jakim jest uśmiech dziecka.

W „Zaciszu” każda jednostka tematyczna realizowana jest z wykorzystaniem aktywnych metod, dlatego często zapraszamy do nas gości-ekspertów oraz sami udajemy się na badania oraz spotkania z ciekawymi osobami. Oglądamy spektakle, słuchamy koncertów, bierzemy udział w warsztatach oraz eksperymentujemy. Wszystkie te działania wynikają z realizowania Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i są nieodpłatne.

Posiadamy własny zamknięty plac zabaw i codziennie wychodzimy na zewnątrz.

Nad bezpieczeństwem i procesem dydaktycznym w każdej z grup czuwają dwie nauczycielki. Grupy liczą maksymalnie piętnaścioro dzieci.

Współpracujemy z przedszkolnym psychologiem i logopedą a także z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4.